Ինչ է հյուպատոսական հաշվառումը

Հյուպատոսական հաշվառումը կամավոր և անվճար ծառայություն է, որի միջոցով օտարերկրյա պետություններ մեկնող կամ այնտեղ բնակվող ՀՀ քաղաքացիներն իրենց տվյալները հայտնում են ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությանը:

Գրանցում